Puder

Perfekta
puder.

Korrigerande, mattande och allt där emellan
– vart och ett har sin särskilda specialitet.

Perfekta
puder.

Korrigerande, mattande och allt där emellan
– vart och ett har sin särskilda specialitet.